Naši lektoři

Studenti cizích jazyků se shodují, že osobnost lektora je pro ně velmi důležitá, nehledě na to zda studují cizí jazyk jen ze zájmu nebo kvůli práci. Nejen proto si dáváme na výběru našich lektorů velmi záležet. Najdete mezi nimi české lektory i rodilé mluvčí, mají zkušenosti ze zahraničí i certifikáty osvědčující jejich znalosti. Dovolte nám představit alespoň některé z nich:

Katka 

Jazyky, které vyučuje: japonština, angličtina 

Certifikáty a osvědčení: JLPT 3. kyu, Kapitoly z japonské kultury, FCE, odborná angličtina – Trade and Marketing, Trade in the Travel and Tourism Industries, Services in the Travel Trade 

Stáže v zahraničí: Japonsko (Haguro High School), Nový Zéland (University of Otago) 

Motto: Všechno jde, když se chce :)

Katy

Jazyky, které vyučuje: španělština (rodilá mluvčí)

Specializace: španělská konverzace, latinskoamerická gastronomie

Studium v zahraničí: Russian Univerzity of Economics (Regulation of Firms: law and economics)

Motto: " A different language is a different vision of life."

Petra

Jazyky, které vyučuje: angličtina

Certifikáty a osvědčení: Cambridge C2 professional proficiency, Talent management and creative education through theatre YouthPass

Specializace: Angličtina pro umění, kulturu a média

Zahraniční zkušenosti: studium semestr na Aurora High School v USA, semestr na Regensburg Universität a semestr v Indii na TISS, magisterské studium médií na Alpen Adria Universität v Rakousku

Motto: Don’t Panic.

Dita

Jazyky, které vyučuje: korejština, angličtina, němčina

Certifikáty a osvědčení: Korean Language Proficiency Diploma, IELTS, Deutsches Sprachdiplom

Zkušenost ze zahraničí: 1 rok Nový Zéland, 1 rok Austrálie, Yonsei University GSIS (Seoul, Jižní Korea), Loburg Gymnasium (Münster, Německo)

Motto: Nic není tak komplikované, jak se na začátku může zdát. :)  

Patrik

Jazyky, které vyučuje: angličtina

Certifikáty a osvědčení: CAE,  SZZ Učitelství pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ, Doplňující studium didaktiky Angličtiny

Zkušenosti: 13 let praxe učitele anglického jazyka

Stáže v zahraničí: Británie John E. English Language School Hastings

Motto: Enjoy every sandwich

Tereza

Jazyky, které vyučuje: angličtina 

Certifikáty a osvědčení: CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH - všeobecná angličtina, mluvený a psaný projev 

Specializace : Obchodní angličtina a obchodní korespondence v angličtině, manažerská angličtina, angličtina pro cestovní ruch 

Stáže v zahraničí: EC House of English, Brighton BN2 1 DG,UK,  West-East College Fachrichtung Tourismus und Freizeitwirtschaft, Bad Leonfelden

Motto : "Never stop dreaming" 

Petra

Jazyky, které vyučuje: francouzština, čeština

Certifikáty a osvědčení: Zkouška DALF (úroveň C2)

Specializace: obchodní francouzština, francouzština pro děti a rodiče

Motto (francouzské přísloví): "Laskavá řeč jazyku neublíží."

Zlatana

Jazyky, které vyučuje: španělština, angličtina, chorvatština

Certifikáty a osvědčení: SZZ - Anglický jazyk s didaktikou pro II. stupeň ZŠ (PedF JCU), SZZ - Anglický jazyk a literatura pro SŠ (PedF MU), Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zkoušky a Hodnotitel písemné práce

Specializace: ŠJ -příprava na maturitu a přijímací zkoušky, mezinárodní zkoušky DELE; AJ - příprava na maturitu, zkoušky Cambridge, přijímací zkoušky

Motto : Relax and try again!

Chiko

Jazyky, které vyučuje: japonština

Absolvovaná škola: Meiji University v Japonsku

Specializace: japonská konverzace, japonské reálie a origami

Motto:人生楽しんだもの勝ち (Výhrou je užít si život.)

Dušan

Jazyky, které vyučuje: čínština

Certifikáty a osvědčení: Státní zkouška z čínského jazyka (FFUK), HSK 6

Studium v zahraničí: Peking (Beijing University)

Pedagogické působení v zahraničí: Berlín (Humboldt Universität), Frankfurt (J. W. Goethe Universität)

Motto: Žádná cesta není dlouhá, máme-li dobrou společnost. (čínské přísloví)