Lektoři

Studenti cizích jazyků se shodují, že osobnost lektora je pro ně velmi důležitá, nehledě na to zda studují cizí jazyk jen ze zájmu nebo kvůli práci. Nejen proto si dáváme na výběru našich lektorů velmi záležet. Najdete mezi nimi české lektory i rodilé mluvčí, mají zkušenosti ze zahraničí i certifikáty osvědčující jejich znalosti. Dovolte nám představit alespoň některé z nich:

lektorka japonštiny

Katka

Lektorka japonštiny, lektorka angličtiny 

Certifikáty a osvědčení: JLPT 3. kyu, Kapitoly z japonské kultury, FCE, odborná angličtina – Trade and Marketing, Trade in the Travel and Tourism Industries, Services in the Travel Trade

Specializace: odborná angličtina

Zahraniční zkušenosti: 1 rok studium na Haguro High School, Japonsko, 1 semestr University of Otago, Nový Zéland

Motto: Všechno jde, když se chce :)

Dušan

Lektor čínštiny

Certifikáty a osvědčení: Státní zkouška z čínského jazyka (FFUK), HSK 6

Zkušenost ze zahraničí:studium na Beijing University, Peking
Pedagogické působení v zahraničí: Berlín (Humboldt Universität), Frankfurt (J. W. Goethe Universität)

Motto: Žádná cesta není dlouhá, máme-li dobrou společnost. (čínské přísloví)

Petra

Lektorka angličtiny

Certifikáty a osvědčení: Cambridge C2 professional proficiency, Talent management and creative education through theatre YouthPass

Specializace: Angličtina pro umění, kulturu a média

Zahraniční zkušenosti: studium semestr na Aurora High School v USA, semestr na Regensburg Universität a semestr v Indii na TISS, magisterské studium médií na Alpen Adria Universität v Rakousku

Motto: Don’t Panic.

Dita

Lektorka korejštiny, angličtiny a němčiny

Certifikáty a osvědčení: Korean Language Proficiency Diploma, IELTS, Deutsches Sprachdiplom

Zkušenost ze zahraničí: 1 rok Nový Zéland, 1 rok Austrálie, Yonsei University GSIS (Seoul, Jižní Korea), Loburg Gymnasium (Münster, Německo)

Motto: Nic není tak komplikované, jak se na začátku může zdát. :)

Patrik

Lektor angličtiny

Certifikáty a osvědčení: CAE, SZZ Učitelství pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ, Doplňující studium didaktiky Angličtiny

Specializace: historie Japonska

Stáže v zahraničí: Velká Británie John E. English Language School Hastings

Motto: Enjoy every sandwich

Michaela

Lektorka angličtiny

Certifikáty a osvědčení: CAE, státní zkoušky Bohemistika – Anglistika

Zkušenost ze zahraničí: USA (Prescott High School)

Motto: Everything is possible.

Fangxiao

Lektorka čínštiny, rodilá mluvčí

Zkušenost ze zahraničí: Beijing University

Motto: Neuznáš-li svou chybu, děláš další chybu. (čínské přísloví) 

Rostislav

Lektor němčiny a průvodce v němčině

Certifikáty a osvědčení:státní jazyková zkouška z němčiny, zkouška z obchodní němčiny BULATS C1

Zkušenost ze zahraničí:pracovní pobyty v Rakousku (1992 - 2006, tlumočení)

Motto:Es steht in den Sternen geschrieben …

Zlatana

Lektorka španělštiny, angličtiny a chorvatštiny

Certifikáty a osvědčení: Certifikáty a osvědčení: SZZ - Anglický jazyk s didaktikou pro II. stupeň ZŠ (PedF JCU), SZZ - Anglický jazyk a literatura pro SŠ (PedF MU), Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce: Hodnotitel ústní zkoušky a Hodnotitel písemné práce

Specializace: Španělština - příprava na maturitu a přijímací zkoušky, mezinárodní zkoušky DELE; Angličtina - příprava na maturitu, zkoušky Cambridge, přijímací zkoušky

Motto: Relax and try again!

Katy

Lektorka španělštiny, rodilá mluvčí

Specializace: španělská konverzace, latinskoamerická gastronomie

Zkušenost ze zahraničí: studium Russian Univerzity of Economics

Motto: " A different language is a different vision of life."

  Petra

Lektorka francouzštiny a češtiny

Certifikáty a osvědčení: Zkouška DALF (úroveň C2)

Specializace: obchodní francouzština, francouzština pro děti a rodiče

Motto (francouzské přísloví): "Laskavá řeč jazyku neublíží."

Tereza

Lektorka angličtiny

Certifikáty a osvědčení: CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH - všeobecná angličtina, mluvený a psaný projev

Specializace : Obchodní angličtina a obchodní korespondence v angličtině, manažerská angličtina, angličtina pro cestovní ruch

Stáže v zahraničí: EC House of English, Brighton BN2 1 DG,UK, West-East College Fachrichtung Tourismus und Freizeitwirtschaft, Bad Leonfelden

Motto : "Never stop dreaming"

 
  Chiko

Lektorka japonštiny, rodilá mluvčí

Certifikáty a osvědčení: absolventka Meiji University v Japonsku

Specializace: japonská konverzace, japonské reálie a origami

Motto: 人生楽しんだもの勝ち (Výhrou je užít si život.)

Alena

Lektorka arabštiny a perštiny

Certifikáty a osvědčení: Certificate in advanced Arabic language – Al-Quds University; Certificate in advanced Persian language – ICPS: University of Tehran; SZZ – Arabština: interpretace textů; Moderní hebrejština (Ivrit) – úroveň Dalet (B2) – Ulpan Milah

Zkušenost ze zahraničí: Al-Quds University – Jeruzalém (Izrael); ICPS: University of Tehran – Teherán (Írán); Ulpan Milah – Jeruzalém (Izrael)

Motto: „Cesta je nejkrásnější cíl.“