Čínština

Čína jako rychle se rozvíjející země s 1,3 miliardou obyvatel je velkým lákadlem pro společnosti působící v řadě odvětví. Neustále proto stoupá poptávka po odbornících z různých oborů, kteří by byli schopni domluvit se čínsky. Čína se svojí neobyčejně dlouhou a bohatou historií je rovněž lákadlem pro cestovatele a zájemce o svébytnou dálněvýchodní kulturu.

Čínština je tónový jazyk – jednotlivé slabiky můžeme vyslovit čtyřmi různými způsoby. Čínština má poměrně jednoduchou gramatiku, v níž hraje důležitou roli slovosled a gramatická slova. Čínská slova nemění svůj tvar – čínština není flektivním jazykem, slova se proto neskloňují ani nečasují. Číňané píší ideofonografickým znakovým písmem – jednotlivé znaky nesou konkrétní významy a současně naznačují výslovnost. Čínské písmo je díky svému starobylému původu pokladnicí čínské kultury.
Současně jde o písmo, které je vizuálně velmi přitažlivé a které lze psát kaligrafickým způsobem.

Pokud se chcete naučit čínsky, ať už z důvodu pracovního využití či kulturního obohacení, jazyková škola AKAI KIKU nabízí kurz právě pro Vás, ozvěte se nám.