Další jazyky

Pokud máte zájem o lekce jazyka, který nemá aktuálně vypsané skupinové kurzy, nebo jazyk, který není v nabídce, ozvěte se. Jsme připraveni pro Vás zajistit kurz individuální nebo připravit skupinový kurz na další semestr. Kontaktujte nás!

Francouzština

je jazyk použitelný pouze ve Francii. Omyl! Tímto krásným románským jazykem se dorozumíte také v Belgii, Švýcarsku, Kanadě, Lucembursku, dále v Africe a v některých státech Asie. Francouzština je také mezinárodním diplomatickým jazykem.

  • Chcete se setkat s novými lidmi, kteří mají stejný zájem?
  • Zajímá Vás francouzská kultura či gastronomie?
  • Chcete si oprášit svoje školní znalosti?
  • Potřebujete doučování?
  • Využijete znalosti francouzského jazyka ve svém profesním životě?
  • Čekají Vás zkoušky z francouzštiny?
  • Chcete si osvojit základní obraty, které využijete během dovolené ve Francii?

Jste srdečně vítáni na našich kurzech francouzštiny!

Italština

Portugalština

Švédština

Latina

Ať chcete proniknout do oborů právních, bohosloveckých, lékařských nebo společenskovědních, latinská slovní zásoba bude vždy velkým přínosem. Obzvlášť významné je poučení o latinském jazyku pro zájemce o ovládnutí živých románských jazyků od španělštiny, italštiny nebo portugalštiny až po francouzštinu. Z uvedeného je patrné, že největším přínosem zdánlivě mrtvého latinského jazyka zůstává právě široká škála možných uplatnění ať ve studiu (lat. úsilí, poctivé učení), profesi (lat. povolání) nebo pro dnes tak důležitou schopnost třídění informací (lat. poznatky). Objevujte společně s námi souvislosti mezi minulostí a současností, napříč vědeckými obory a světovými jazyky.