Typy jazykových kurzů

Veřejnostní skupinový kurz

Je určen zájemcům z řad široké veřejnosti.  Hodí se pro vás, pokud chcete potkat nové lidi s podobnými zájmy a dozvědět se o kultuře země, jejíž jazyk se učíte. Hlavním cílem samozřejmě zůstává naučit se jazyk. Studenti sice mají učebnici, ale lektor pro ně zajišťuje také doplňující materiály. Probrané učivo je procvičováno formou her a konverzací s kamarády ve skupině.  Výhodou je rovněž cenová dostupnost skupinového kurzu a malý počet (tři až osm) studentů ve skupině.

Kurz pro dospělé

Kurz pro teenagery

Kurz pro děti (a rodiče)

Individuální kurz

Hlavní výhodou je skutečně individuální přístup, lektor se věnuje pouze vám. Po konzultaci s lektorem si sami vyberete učebnici, způsob výuky, zaměření kurzu podle vašich zájmů či profese i čas a místo konání. Vše se může snáze přizpůsobit vašim potřebám, není problém hodinu přesunout na jiný den nebo čas, tak aby vám to vyhovovalo. Individuální kurz se hodí zejména pro ty, kteří chtějí postupovat vlastním tempem a také pro zájemce, jejichž časové vytížení neumožňuje navštěvovat kurz pro veřejnost.

Duální kurz

Tento kurz se velmi podobá individuálnímu kurzu, s tím rozdílem, že se lektor současně věnuje dvěma studentům. I zde je zajištěna vysoká flexibilita pro změnu termínu kurzu a možnost přizpůsobit náplň kurzu. Výhodou je, že se můžete učit společně s člověkem, kterého už znáte a sami se s ním dohodnete. Ve srovnání s individuálním kurzem je to levnější eventualita.

Firemní kurz

Často bývá kurzem skupinovým, ale může jít též o individuální či duální kurz. Výhodou je, že se učíte v uzavřené skupině spolupracovníků a náplň kurzu je přizpůsobena pro potřeby firmy, která zaměstnance do kurzu vysílá. Pro bližší informace o odborně zaměřených kurzech angličtiny, němčiny a francouzštiny nás kontaktujte.