Organizace semestru

Délka trvání semestru je 16 týdnů. V době vánočních a letních prázdnin běžné veřejnostní kurzy zpravidla neprobíhají. Hodiny připadající na státní svátek mohou být odučeny v běžném dni a čase nebo nahrazeny jiný den. Vždy záleží na dohodě studentů s lektorem.

Našim studentům dáváme možnost získat certifikát, jehož předložením lze prokázat absolvování semestrálního jazykového kurzu. Podmínky k získání certifikátu jsou následující:

  •     zaplacené školné,
  •     účast ve výuce minimálně 80 %,
  •     úspěšnost v závěrečném testu minimálně 80 %.


V odůvodněných případech lze tolerovat i nižší účast. Student si však musí probranou látku doplnit. Za vzornou přípravu na hodiny a účast na doplňkových kurzech může lektor udělit studentovi až deset bonusových bodů. Konečné rozhodnutí o vydání certifikátu záleží na lektorovi a jazykové škole AKAI KIKU.