Obsah kurzů španělštiny

Španělština prostřednictvím mexické kuchyně

Cílem kurzu je uskutečnit zážitkový kurz s výukou španělského jazyka, který bude více motivovat účastníky k procesu učení. Celá výuka bude probíhat nestandardní formou se zapojením zážitkových aktivit. Budou se simulovat reálné situace tak, aby člověk poznal, co se v něm doopravdy skrývá. V kurzu se budou s pomoci účastníku připravovat dva velice jednoduché pokrmy mexické kuchyně. Mexická kuchyně je plná jedinečných chutí, vůní a přestože mohou některé pokrmy vypadat složitě, bude to snazší než by účastníci čekali.

Všichni účastníci budou motivování zapojit se do přípravy pokrmu a následně tyto pokrmy ochutnat a popsat. Snahou tohoto kurzu je dokázat, že při výuce touto formou je pravděpodobnost zapamatování si jednotlivých slovíček i gramatických jevů vyšší než při standardní výuce. Toto bude ověřeno jednotlivými účastníky přímo na zážitkovém kurzu.

Začátečníci

Kurz je určen pro úplné i tzv. věčné začátečníky. Jeho hlavní náplň představuje výslovnost, základní gramatické jevy a postupné rozšiřování slovní zásoby (náplň kurzu může být po dohodě rozšířena nebo zaměřena na určitou látku, např. konverzace na cestách a dovolené nebo při zdravotních potížích ve španělsky mluvících zemích). Studenti poznají obecné fungování španělského jazyka, poslechy a konverzace s lektorkou studentům umožní porozumět odpovědím a vést základní konverzace s rodilými mluvčími a získají základ pro studium španělštiny na vyšší úrovni. Vždy je možná domluva podle potřeb studentů.

Přípravný kurz španělštiny 

Přípravný kurz španělštiny si klade za cíl dopomoci studentům k úspěšnému složení maturitní zkoušky, přijímacích zkoušek na vysokou školu či získání certifikátu na úrovni B1. Náš speciální kurz Vám před významnými zkouškami umožní doplnit si znalosti zásadních a v testech často se vyskytujících gramatických jevů, rozšířit si slovní zásobu (především o fráze, ustálená spojení a slovní obraty).

Proč se do kurzu přihlásit? 

• doplníte a procvičíte si své znalosti 

• otestujete si své vědomosti na reálných testech 

• seznámíte se s nejčastějšími chytáky a výjimkami 

• zvýšíte své šance u důležité zkoušky 

Španělská konverzace 

Kurz španělské konverzace je určen všem zájemcům o upevnění komunikačních dovedností ve španělském jazyce. Ocení ho tak především studenti připravující se na maturitní či přijímací zkoušky nebo aspiranti na mezinárodní certifikáty (úrovně B1, B2). Kurz je proto i částečně koncipován jako velmi praktický doplněk "Přípravného kurzu španělštiny". Stejně dobře ovšem poslouží i pokročilým mluvčím, kteří soukromě nebo pracovně míří do španělsky mluvící země, a konečně i těm, kteří jednoduše chtějí oprášit svou znalost španělštiny.  

Proč se do kurzu přihlásit? 

• osvojíte si celou řadu vhodných výrazů, obratů a frází  

• získáte důvěru ve své jazykové schopnosti 

• konverzační témata si můžete určit i sami podle Vašich potřeb 

Gramatický kurz + pravidla psaní

Gramatický kurz je určen těm, kteří si chtějí osvojit použití gramatických jevů především písemně, ačkoli praktické využití v jednoduchých konverzacích je také součástí kurzu. Je také určen těm, kteří se tento jazyk naučili odposlechem apod., ale samotná pravidla gramatiky a psaní neznají. Tento kurz může pomoci těm, kteří chtějí svých znalostí využít pro zaměstnání, a také maturantům základní úrovně státní maturity nebo těm, kteří se chystají na základní úroveň mezinárodních zkoušek nebo DELE (v tomto případě by bylo vhodné zaměřit se na komunikační schopností více než se nabízí v tomto kurzu. V případě celkového zájmu je možné komunikaci v jazyce přidat.). Naučíte se správně používat španělskou gramatiku, psát i ta slova, která neznáte, orientovat se v praktickém použití celkové španělské gramatiky, pracovat s textem.