Obsah kurzů němčiny

Oživení němčiny - konverzace

Lektor bude s účastníky kurzu hovořit převážně německy. Cílem kurzu je zejména oprášení němčiny, která je v hlavě „někde tam vzadu“. Po absolvování kurzu budete schopni opět aktivně německy mluvit. Zopakujete si slovní zásobu a to tu nejpraktičtější. Hlavní důraz bude kladen na konverzaci a rozšíření slovní zásoby, nikoliv na gramatiku. 

Proč se do kurzu přihlásit?

 • procvičíme dialogy na dennodenních situacích - seznamování, telefonování, popis cesty, atd.
 • budeme hodně mluvit a mluvit bude každý
 • hodně se naučíme i bez probírání gramatiky a učebnic
 • každý bude mít možnost navrhnout další téma, které chce probrat
 • můžete získat certifikát jazykové školy AKAI KIKU
 • cílem kurzu je učinit mluvený projev plynulejším (zvětšení slovní zásoby, používání opisů)

Do tohoto kurzu se mohou zapsat zájemci na úrovni A2-B1. Pro více informací a domluvu na případném přezkoušení nás kontaktujte.

Němčina pro obchodníky (koncept OPEN LEARNING)

Kurz vedený certifikovaným lektorem /lektorkou zahrnuje tyto lekce:

 • Navázání kontaktu se zákazníkem
 • Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
 • Psaní obchodních dopisů a mailů
 • Poptávka a nabídka
 • Tvorba ceny a vyjednávání
 • Služební cesta do zahraničí
 • Objednávka a smlouva
 • Porada a videokonference
 • Fakturace a řešení problémů
 • Výstavy a veletrhy