Obsah kurzů latiny

Latina nejen pro studenty dalších cizích jazyků - začátečníci

V tomto semestrálním kurzu máte možnost osvojit si základy jazyka, který byl po staletí řečí vzdělanců církevních i světských. Bez znalosti latiny je proto i dnes velmi obtížné důkladně porozumět drtivé většině mezinárodně užívaných slov jako například „internacionální“, „religiozita“, „fraktura“ nebo „presumpce“.