Latina

Ať chcete proniknout do oborů právních, bohosloveckých, lékařských nebo společenskovědních, latinská slovní zásoba bude vždy velkým přínosem. Obzvlášť významné je poučení o latinském jazyku pro zájemce o ovládnutí živých románských jazyků od španělštiny, italštiny nebo portugalštiny až po francouzštinu. Z uvedeného je patrné, že největším přínosem zdánlivě mrtvého latinského jazyka zůstává právě široká škála možných uplatnění ať ve studiu (lat. úsilí, poctivé učení), profesi (lat. povolání) nebo pro dnes tak důležitou schopnost třídění informací (lat. poznatky). Objevujte společně s námi souvislosti mezi minulostí a současností, napříč vědeckými obory a světovými jazyky.