Obsah kurzů japonštiny

Semestrální kurzy japonského jazyka

Máte-li zájem o aktuální informace o jednotlivých kurzech - termínech, volných místech apod., kontaktujte nás.

Japonština pro děti (8 – 13 let) - začátečníci

Holky a kluci se v kurzu naučí, jak se představit, naučí se počítat do dvaceti a budou umět i další užitečná slovíčka. Seznámí se také s první z japonských abeced, s hiraganou. Veškeré učivo si procvičí formou her. Pro zájemce, kteří se přihlásí a kurzovné zaplatí do 20. srpna japonské tematické pexeso ZDARMA!


Proč byste měli svou dceru nebo svého syna do kurzu přihlásit?

•    bude si hrát a bavit se s kamarády v podobném věku
•    dozví se zajímavosti o japonské kultuře
•    naučí se základy jazyka, který je žádaný nejen japonskými firmami v ČR
•    naučí se správně japonsky počítat a porozumí i některým dalším slovíčkům, která se používají v japonských bojových uměních
•    budou se učit v malé skupince maximálně sedmi dětí

Začátečníci (dospělí a děti od 13 let)

Probrána bude japonská abeceda hiragana. Dále se studenti naučí základní pozdravy a fráze při představování. Seznámí se rovněž s běžnými partikulemi, naučí se používat sponu desu a seznámí se také s existenciálními slovesy aru a iru. Náplň kurzu může být po dohodě studentů s lektorem upravena nebo doplněna o další látku.

Ukázku studijních materiálů ke stažení najdete zde

Mírně pokročilí

Začátek semestru bude věnován opakování a upevnění učiva, které bylo probráno v kurzu japonštiny pro začátečníky. Dále se výuka bude zaměřovat především na práci s japonskými a sinojaponskými číslovkami. Studenti se seznámí se základními numerativy a naučí se v japonštině vyjadřovat čas a datum. Naučí se rovněž několik nových partikulí. Náplň kurzu může být po dohodě s lektorem rozšířena nebo upravena.

Ukázka studijních materiálů zde.

Středně pokročilí

Začátek semestru bude věnován opakování a upevnění učiva, které bylo probráno v kurzu japonštiny pro mírně pokročilé. Důraz bude kladen na zopakování dnů v týdnu a vyjadřování data včetně japonských letopočtů. Studenti si upevní práci s japonskými a sinojaponskými číslovkami a naučí se, jak vyjadřovat čas. Dále se seznámí s japonskými slovesy a naučí se zdvořilý přítomný i minulý čas. Náplň kurz může být po dohodě s lektorem upravena nebo doplněna o další látku.

Pokročilí

V hodinách pro pokročilé studenty bude tento semestr kladen důraz na zopakování a prohloubení dosud probraného učiva. Studenti si budou moci vyzkoušet otázky, které se v minulých letech objevili v mezinárodní zkoušce z japonštiny JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Dále se dozví více o japonské kultuře prostřednictvím textů o japonských svátcích i při překladu známých japonských písní.

Zkrácené a tematické kurzy

Japonština pro aikido a další bojová umění

Slyšíte některé japonské výrazy snad při každém tréninku, ale dodnes si nejste jistí, jak zní správně? Řekne se čtyři japonsky shi/ši, chi/či, yon/jon nebo snad úplně jinak? Pokud se chcete dozvědět jak je to správně, jak vyslovovat další číslovky, jak japonsky pozdravit či poděkovat, pak je tento kurz určen právě pro vás. Mimo to se můžete naučit přečíst některé japonské znaky a dozvědět se jak to, že význam některých slov je stejný, přesto, že každé z nich zní (trochu) jinak.

Úvod do japonského písma

Cílem kurzu je seznámit studenty s oběma japonskými abecedami – hiraganou a katakanou. Naučí se základní řady i zápis znělých a poloznělých hlásek. Seznámí se také s tím, jak zdvojovat souhlásky, tvořit spřežky a prodloužit samohlásky. Dozví se také, proč Japonci dosud neopustili od používání „složitých“ čínských znaků a jaká jsou pravidla zápisu jednotlivých tahů.

50 japonských znaků pro každého I

Kurz je vhodný pro studenty, kteří již ovládají hiraganu a katakanu. Zaměříme se na některé běžně používané znaky, jejich vznik, zápis a japonská i sinojaponská čtení. Probrané znaky budou procvičeny pomocí her a tvorby myšlenkové mapy.

50 japonských znaků pro každého II

Kurz volně navazuje na výše uvedený, naučíte se další užitečné znaky. Tyto dva kurzy lze navštěvovat i současně.