Obsah kurzů angličtiny ZS 2013-14

Přípravný kurz na zkoušku FCE v létě 2014

V tomto kurzu si krok za krok připomenete, doplníte a rozšíříte okruh svých znalostí a dovedností nutných ke složení prestižní cambridgské zkoušky FCE. First Certificate in English představuje důležité osvědčení o úrovni osvojení anglického jazyka a je uznáván drtivou většinou vysokých škol i zaměstnavatelů. Dokládá totiž, že jeho držitel je schopný porozumět i vyjádřit se jak slovem tak písmem na úrovni B2, což je třetí nejvyšší stupeň Společného evropského rámce pro jazyky. Kurz je vhodný jak pro ambiciózní středoškoláky, kterým nestačí nyní nabízená základní úroveň maturity, tak pro kohokoliv, kdo by rád ke svému pracovnímu životopisu připojil doložku o získání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Kurzem Vás provede lektor, který sám obdobným kurzem prošel, zkoušku FCE získal a po absolvování příslušného pedagogického vzdělání pomáhal studentům s přípravou i na jiné zkoušky řady ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Proč se do tohoto kurzu přihlásit?

•    Jasně daný cíl sdílený s ostatními účastníky kurzu Vás bude pozitivně motivovat
•    Budeme systematicky postupovat k dosažení potřebné úrovně angličtiny
•    Získáte jistotu, co se formy zkoušky FCE týče
•    Připravíte se na složení zkoušky, která je hmatatelným důkazem Vašich schopností pro školy i zaměstnavatele u nás i v zahraničí
•    Kurz se hodí pro všechny zájemce na vstupní úrovni B1-B2 podle CEFR

Angličtina k maturitě

Tento kurz nabízí systematické seznámení s podobou všech složek státní maturity z anglického jazyka. Postupně budete nacvičovat schopnost klidně a soustředěně podat požadovaný výkon jak v oblasti didaktického testu, písemné práce, tak především u ústní zkoušky. Právě nácviku konverzace bude v tomto kurzu věnována největší pozornost. Intenzivní dvousemestrální trénink Vám pomůže nejen ucelit veškeré potřebné znalosti slovní zásoby a gramatiky, ale také získat potřebné know-how co se průběhu celé maturitní zkoušky týče. Lektorem tohoto kurzu je učitel, který spolupracoval s CERMATem a má bohaté zkušenosti v oblasti přípravy maturantů i samotného průběhu státní maturitní zkoušky.

Proč se do tohoto kurzu přihlásit?

•    Máte možnost zvolit si typ kurzu, který Vám bude vyhovovat: individuální / duální / skupinový
•    Všechna cvičení budou vycházet přímo z podoby maturitních zkoušek z minulých let
•    Budeme systematicky postupovat k dosažení potřebné úrovně angličtiny
•    Získáte jistotu, co se týče formy všech dílčích částí maturitní zkoušky
•    Připravíte se na složení zkoušky, která je nejen hmatatelným důkazem Vašich schopností pro vysoké školy, ale i skutečnou zkouškou z dospělosti v současném anglofonním světě

Tento kurz bude probíhat v Českých Budějovicích i v Českém Krumlově. Zvolte si místo, které vám lépe vyhovuje.

Přípravný kurz na VŠ přijímací zkoušky z anglického jazyka / intenzivní kurz gramatiky B2

Kurz angličtiny pro falešné začátečníky

Pokud máte dojem, že jste beznadějný případ, vyvedeme Vás z omylu! Pomocí klidného postupu a důkladného opakování získáte jistotu v základech anglického jazyka a hlavně se zbavíte strachu vyjadřovat se slovem i písmem. Klíč k úspěchu tkví bezpochyby v trpělivosti a rozmanitém procvičování probírané látky. Přesně takový kurz jsme pro Vás přichystali, abyste se mohli jednou provždy zbavit nálepky falešných začátečníků.

Konverzační kurz pro oživení mluvené angličtiny

Kurz anglické gramatiky