Obsah kurzů čínštiny

Kurz moderní hovorové čínštiny – začátečníci

Během semestru si osvojíte základy moderní hovorové čínštiny. Budete schopni domluvit se v některých běžných situacích, porozumět kratším textům a psát jednoduché věty v čínských znacích. Při výuce je kladen důraz na srozumitelný a systematický výklad gramatiky. Nedílnou součástí výuky je seznámení s principy čínského písma.
Kurz vede kvalifikovaný lektor s dlouholetou praxí výuky čínštiny všech stupňů pokročilosti. Při výuce jsou používány kvalitní učebnice a praktické audiovizuální materiály.   

 
Úvod do čínské kultury a čínského písma

V kurzu se seznámíte se základy tradiční čínské kultury a vzdělanosti. Zvláštní pozornost je věnována klíčové součásti čínské kultury -  znakovému písmu. Přístupnou formou se seznámíte s myšlenkovým světem jedné z nejstarších a nejvýznamnějších světových kultur.
Kurz je vhodným doplňkem jazykového kurzu čínštiny, lze jej ale absolvovat i bez znalosti jazyka. Vzhledem k tomu, že čínská kultura a písmo je základem kultury řady dálněvýchodních zemí, kurz doporučujeme též studentům japonštiny a korejštiny.

Dálkový kurz čínského jazyka

Kurz má obdobnou náplň jako klasický kurz pro začíčníky, ale výuka probíhá v neděli 1 x až 2x za měsíc, tak aby se snáze mohli zúčastnit i studenti, kteří nebydlí v Č. Budějovicích.