Obsah kurzů angličtiny

Anglická konverzace s rodilým mluvčím

Hello, are you looking to improve your English conversation skills? To be able to communicate about travelling, the world, or any topic? Then I´m your teacher. My Name is Eduardo Blengino, I am from California, USA. I have ten years of teaching experience and I would love to help you improve your English conversation abilities.

Čaj o páté – konverzace pro všechny 21. 7., 17:00

Jak bude kurz probíhat?

 • Budete konverzovat na různá témata navržená lektorkou i účastníky kurzu.

Komu je kurz určen?

 • Těm, kteří si chtějí procvičit anglickou konverzaci a rozšířit si slovní zásobu.

Playful English – 30. 6., 7. 7. a 14. 7., vždy 16:15 – 17:45

Jak bude kurz probíhat?

 • Vzájemně se představíte a prolomíte ledy, pustíte se do her a aktivit, při kterých se seznámíte, zasmějete a procvičíte angličtinu.

Komu je kurz určen?

 • Ženám i mužům ve věku 25 – 45 let se znalostí angličtiny minimálně na úrovni A2.
 • Těm, co se chtějí setkat s novými lidmi a popovídat si anglicky.

Speed date and a glass of wine – 30/Jun, 18:00 - 19:30

What does the course offer?

 • You will introduce yourself mutually with other members of the group (by using an easy conversation game).
 • Step by step you´ll get to know everyone in the group.Names of participants will be written on a paper and if both partners tick „yes” in the column “Do you want to share your personal contact?” they will get the contact of each other until the end of a particular week.

Who is this course for?

 • Ladies and Gentlemen, age 25 – 40
 • Those, who want to meet new friends and those, who want to speak English 
 • For everyone, who wants to enjoy summer evenings with a glass of wine and give a chance to a coincidence  (Who knows?! … what if you find your future partner right here:-))

Konverzace na cesty

Jak bude kurz probíhat?

 • Seznámíte se se slovní zásobou, která se Vám bude hodit o dovolené nejen v anglicky mluvících zemích.
 • Procvičíte naučené formou dialogů a rozhovorů ve skupině.

Komu je kurz určen?

 •  Všem, kteří plánují dovolenou v zahraničí a chtějí se domluvit o základních věcech.
 • Těm, kteří si chtějí procvičit anglickou konverzaci a rozšířit si slovní zásobu.

Cambridge exam training - PET  - CAMBRIDGE ENLGISH PRELIMINARY

Proč se do tohoto kurzu přihlásit?

 • Nabízí Vám možnost otestovat se před zkouškou jako takovou, aniž byste se rovnou museli ke zkoušce přihlásit.
 • Vaše výsledky můžete podrobně konzultovat s lektorkou.
 • Zjistíte, v čem jsou Vaše silné stránky a kde se naopak poučit z chyb.

Víkendový seminář „Cambridge exam training“ je určen pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit zkoušky Cambridge English Preliminary (úroveň B1). V jeden den proběhne jak simulace zkoušky, tak společné hodnocení zkoušky s lektorem a studenty, budou probrány nejvíce problematické úseky daného testu a vysvětleny případné chyby. Podle výsledku testu se pak student může rozhodnout, zda na zkoušku jít v řádném termínu či ještě pokračovat v přípravě v některém z kurzů.

Jak bude simulace zkoušky vypadat?

ČTENÍ A PSANÍ  -  1hodina a 30 minut na psanou zkoušku
Přestávka - 30 minut, možnost dát si kávu nebo čaj a odpočinout si před další fází
Konzultace – přibližně 1 hodina, dle potřeby i déle

POSLECH – 40 minut samotná zkouška
Přestávka - 30 minut
Konzultace k případným chybám

MLUVENÍ – 10 až 12 minut na dvojici kandidátů
Konzultace k mluvení

Angličtina pro začátečníky A0 (Beginner) 

Kurz je určen pro studenty, kteří se s angličtinou ještě nesetkali, a chtěli by se tomuto jazyku začít věnovat.V kurzu se studenti naučí elementární gramatiku, základy mluveného projevu, osvojí si anglickou výslovnost a slovní zásobu.

Proč se přihlásit do tohoto kurzu ? 

 • Nikdy není pozdě začít s angličtinou a tento jazyk se ve Vašem životě určitě neztratí.
 • Budete moci angličtinu dále studovat a poznávat nové věci.
 • Prohlubování jazykových znalostí pro Vás bude dobrou motivací k dalšímu studiu.

Angličtina A2 (mírně pokročilý/Pre-intermediate)

Kurz je určen studentům, kteří již angličtinu dříve studovali a nyní se chtějí se tomuto jazyku znovu věnovat. V kurzu si zopakujete základy angličtiny a postupně se naučíte novou látku tak, abyste byli schopni po skončení kurzu absolvovat zkoušky na úrovni A2 a začít se připravovat na studium jazyka na vyšší úrovni. Náplň kurzu bude tvořit nejen gramatika, ale i mluvený a psaný projev, důraz bude kladen na všestranné používání jazyka na dané úrovni.

Proč byste se do kurzu měli přihlásit? 

 • Prohloubíte si znalosti angličtiny.
 • Po absolvování kurzu budete schopni absolvovat zkoušku Key English Test a získat tak prestižní mezinárodně uznávaný certifikát.
 • Během kurzu budou probíhat cvičné testy s konzultacemi.
 • Zvýšíte si sebevědomí.
 • Domluvíte se na dovolené.
 • Zvýšíte svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Angličtina B1 (středně pokročilý/Intermediate)

Kurz je určen pro studenty se středně pokročilou znalostí jazyka, kteří se chtějí stále zlepšovat. Jsou již schopni víceméně rozumět i rodilým mluvčím a spontánně reagovat, dokáží se zorientovat i v písemném projevu. Kurz je určen k prohloubení jejich znalostí a vypilování psaného a mluveného projevu. Součástí kurzu je studium gramatiky a také prohlubování slovní zásoby.

Proč se do kurzu přihlásit? 

 • Po absolvování kurzu jste schopni absolvovat zkoušku Preliminary English Test a získat tak prestižní mezinárodně uznávaný certifikát.
 • Bez problémů navážete na pokročilejší studium jazyka.
 • Dokážete se plynně vyjadřovat psanou i ústní formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy.
 • Dokážete rozpoznat formální a neformální jazyk a to pak výrazně zvedne Vaši konkurenceschopnost na trhu práce.
 • Můžete se ucházet o pracovní pozice v mezinárodních firmách, kde je psaný a mluvený projev samozřejmostí.

Anglická konverzace

Konverzace na vybraná témata z běžného života, které nás potkají v zahraničí (zarezervování si pokoje v hotelu, návštěva pohotovosti…)  i témata odborná (přijímací pohovory, prezentace) individuálně nebo skupinově. 

Proč se přihlásit na kurzy konverzace? 

 • Ztratíte zábrany komunikace ve známé i neznámé společnosti lidí.
 • Snadněji navážete kontakty na dovolené a budete soběstační.
 • Můžete absolvovat přijímací pohovor v anglickém jazyce.
 • Přehledný a sebevědomý jazykový projev je dobrou vizitkou člověka.

Angličtina pro obchodníky (koncept OPEN LEARNING)

Během deseti lekcí si osvojíte tato témata:

 • Navázání kontaktu se zákazníkem
 • Prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků
 • Psaní obchodních dopisů a mailů
 • Poptávka a nabídka
 • Tvorba ceny a vyjednávání
 • Služební cesta do zahraničí
 • Objednávka a smlouva
 • Porada a videokonference
 • Fakturace a řešení problémů
 • Výstavy a veletrhy

Proč se do kurzu přihlásit?

 • Přizpůsobíme se vašim potřebám (firemní nebo individuální kurz).
 • Online pracovní sešit vám umožní studovat kdykoliv a kdekoliv.
 • Kurz probíhá podvedením certifikovaného lektora.

 Angličtina pro cestovní ruch (koncept OPEN LEARNING)

 • Vítejte u nás
 • Turistické informační centrum
 • Hotelové služby
 • Hotelová zařízení
 • Stravovací služby
 • Obsluha hostů
 • Problémy a stížnosti
 • Cestování a doprava
 • Kulturní, sportovní a společenské akce
 • Nouzové situace

 Proč se do kurzu přihlásit?

 • Přizpůsobíme se vašim potřebám (firemní nebo individuální kurz).
 • Online pracovní sešit vám umožní studovat kdykoliv a kdekoliv.
 • Kurz probíhá podvedením certifikovaného lektora.

Přípravný kurz na zkoušku FCE

V tomto kurzu si krok za krok připomenete, doplníte a rozšíříte okruh svých znalostí a dovedností nutných ke složení prestižní cambridgské zkoušky FCE. First Certificate in English představuje důležité osvědčení o úrovni osvojení anglického jazyka a je uznáván drtivou většinou vysokých škol i zaměstnavatelů. Dokládá totiž, že jeho držitel je schopný porozumět i vyjádřit se jak slovem tak písmem na úrovni B2, což je třetí nejvyšší stupeň Společného evropského rámce pro jazyky. Kurz je vhodný jak pro ambiciózní středoškoláky, kterým nestačí nyní nabízená základní úroveň maturity, tak pro kohokoliv, kdo by rád ke svému pracovnímu životopisu připojil doložku o získání mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka. Kurzem Vás provede lektor, který sám obdobným kurzem prošel, zkoušku FCE získal a po absolvování příslušného pedagogického vzdělání pomáhal studentům s přípravou i na jiné zkoušky řady ESOL (English for Speakers of Other Languages).

Proč se do tohoto kurzu přihlásit?

 • Jasně daný cíl sdílený s ostatními účastníky kurzu Vás bude pozitivně motivovat.
 • Budeme systematicky postupovat k dosažení potřebné úrovně angličtiny.
 • Získáte jistotu, co se formy zkoušky FCE týče.
 • Připravíte se na složení zkoušky, která je hmatatelným důkazem Vašich schopností pro školy i zaměstnavatele u nás i v zahraničí.
 • Kurz se hodí pro všechny zájemce na vstupní úrovni B1-B2 podle CEFR.

Angličtina k maturitě

Tento kurz nabízí systematické seznámení s podobou všech složek státní maturity z anglického jazyka. Postupně budete nacvičovat schopnost klidně a soustředěně podat požadovaný výkon jak v oblasti didaktického testu, písemné práce, tak především u ústní zkoušky. Právě nácviku konverzace bude v tomto kurzu věnována největší pozornost. Intenzivní dvousemestrální trénink Vám pomůže nejen ucelit veškeré potřebné znalosti slovní zásoby a gramatiky, ale také získat potřebné know-how co se průběhu celé maturitní zkoušky týče. Lektorem tohoto kurzu je učitel, který spolupracoval s CERMATem a má bohaté zkušenosti v oblasti přípravy maturantů i samotného průběhu státní maturitní zkoušky.

Proč se do tohoto kurzu přihlásit?

 • Máte možnost zvolit si typ kurzu, který Vám bude vyhovovat: individuální / duální / skupinový.
 • Všechna cvičení budou vycházet přímo z podoby maturitních zkoušek z minulých let.
 • Budeme systematicky postupovat k dosažení potřebné úrovně angličtiny.
 • Získáte jistotu, co se týče formy všech dílčích částí maturitní zkoušky.
 • Připravíte se na složení zkoušky, která je nejen hmatatelným důkazem Vašich schopností pro vysoké školy, ale i skutečnou zkouškou z dospělosti v současném anglofonním světě.

Tento kurz bude probíhat v Českých Budějovicích i v Českém Krumlově. Zvolte si místo, které vám lépe vyhovuje.

Přípravný kurz na VŠ přijímací zkoušky z anglického jazyka / intenzivní kurz gramatiky B2

Kurz angličtiny pro falešné začátečníky

Pokud máte dojem, že jste beznadějný případ, vyvedeme Vás z omylu! Pomocí klidného postupu a důkladného opakování získáte jistotu v základech anglického jazyka a hlavně se zbavíte strachu vyjadřovat se slovem i písmem. Klíč k úspěchu tkví bezpochyby v trpělivosti a rozmanitém procvičování probírané látky. Přesně takový kurz jsme pro Vás přichystali, abyste se mohli jednou provždy zbavit nálepky falešných začátečníků.